KLIMATYZACJA


klimaKlimatyzacja ma za zadanie czuwać nad utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w domu, restauracji, biurowcu, hali produkcyjnej, magazynie itd oraz panować nad jego stałą cyrkulacją. Przez wysoką jakość powietrza rozumiemy tutaj powietrze o odpowiedniej wilgotności i temperaturze, które jest na bieżąco oczyszczane i filtrowane z nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczeń oraz bakterii.
Temperatura oraz wilgotność powietrza wpływają na nasze samopoczucie a także efektywność pracy ludzi i robotów (np. maszyny przemysłowe, komputery i cały świat elektryki i elektroniki).
Naukowcy dowiedli, że statystycznie optymalną temperaturą pod kątem bezpieczeństwa pracy ludzkiej jest około 20°C a wilgotność powietrza powinna mieścić się na optymalnym poziomie 45-60%. Natomiast w przypadku pracy maszyn wymagania odnośnie temperatury i wilgotności powietrza są narzucane z góry przez ich producentów oraz proces technologiczny i produkcyjny, w którym te maszyny biorą czynny udział.
Żyjemy w klimacie umiarkowanym, w którym widoczna jest tendencja do nagłych i skrajnych wahań temperatury oraz wilgotności powietrza. Jest zatem istotne, aby te czynniki utrzymywać pod stałą kontrolą. I do tego właśnie służą klimatyzatory – latem dają przyjemny chłód a zimą zamieniają się w jedne z najbardziej energooszczędnych ale i eleganckich grzejników.
Warto też wiedzieć, iż istnieją odrębne przepisy w prawie budowlanym traktujące o odpowiedniej klimatyzacji i wentylacji budynków mieszkalnych (mieszkania zbiorowe) oraz budynków użyteczności publicznej i budynków stałego przebywania ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Stąd też dla utrzymania wysokiego poziomu efektywności i bezpieczeństwa pracy warto pomyśleć już dzisiaj nad zainstalowaniem klimatyzacji w domu, bloku, biurze, magazynie, urzędzie, banku czy restauracji.klima1
Usługi:
- montaż, konserwacja i serwis klimatyzatorów do powierzchni mieszkalnych (duże powierzchnie biurowe, budynki wielokondygnacyjne, obiekty handlowe, sportowe, hotele)
- montaż, konserwacja i serwis klimatyzatorów do powierzchni o ciężkich warunkach przemysłowych (huty, elektrownie, rozdzielnie elektryczne, stycznikownie, kabiny suwnic)
- montaż, konserwacja i serwis klimatyzatorów do powierzchni technicznych (serwerownie, akumulatorownie, rozdzielnie elektryczne)
- montaż, konserwacja i serwis klimatyzatorów w budynkach jednorodzinnych, biurach, magazynach

przycisk12przycisk6przycisk1przycisk3przycisk4przycisk2przycisk5przycisk7przycisk8przycisk9przycisk10przycisk11